Dofinansowania, leasing

Finansowanie Myjni

Zakładka I:

LEASING MYJNI BEZDOTYKOWYCH
Nie angażuj swojego kapitału!Leasing zrobi to za Ciebie!

OFERTA:
  - Leasing: operacyjny, finansowy, zwrotny
  - Okres Leasingu do 60 m-ce
  - Opłata wstępna od 5%
  - Raty: równe, degresywne, sezonowe
  - Procedura standardowa
  - Decyzja już w 48h!
  - Atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe -jednoroczne oraz wieloletnie, możliwość
    rozłożenia ubezpieczenia na raty
 

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z dedykowanym dla ADBUD MYJNIE Przedstawicielem  lub wypełnij formularz, odpowiemy tego samego dnia.

 
ATUTY naszej oferty:

  - Finansowanie całego etapu inwestycyjnego
  - Sprawny proces decyzyjny, profesjonalizm i kompleksowa obsługa
  - Niestandardowe rozwiązania dla skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
  - Opieka dedykowanego Doradcy w całym okresie leasingu


Zakładka II:

DLACZEGO LEASING?


Leasing – forma finansowania środków trwałych, która zakłada korzystanie z nich bez konieczności bezpośredniego zakupu przez Korzystającego. Umowa leasingu łączy w sobie elementy wynajmu i kredytu. Korzystający ma prawo użytkować przedmiot, którego właścicielem jest firma leasingowa, reguluje zobowiązania z tytułu użytkowania w postaci comiesięcznych rat leasingowych, spłacając zarazem jego wartość. Po zakończeniu umowy Korzystający nabywa prawo własności przedmiotu leasingu.


  - Racjonalizowanie struktury obciążeń podatkowych – koszty wynikające z rat
    leasingowych  są kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy.
  - Możliwość ustalania pierwszej wpłaty i elastyczność rat pozwala regulować
    stosunek kosztów i dochodów.
  - Elastyczna wartość wykupu – możliwość obniżenia miesięcznych rat.
  - Łatwiejsze i szybsze procedury zawarcia umowy, mniejsze wymagania
    dotyczące zabezpieczeń.
  - Płatność w ratach za przedmiot, również podatku VAT.
  - Leasing operacyjny nie pogarsza zdolności kredytowej firm, które sporządzają
    bilans - struktura pasywów nie ulega pogorszeniu z punktu widzenia wskaźników
    oraz oceny wiarygodności finansowej.
  - Możliwość modernizacji środków trwałych bez angażowania swoich środków
    pieniężnych.
  - Łatwiejszy dostęp do nowych technologii – możliwość poszerzenia działalności
    oraz podniesienia konkurencyjności firmy.

Podstawy prawne

Leasing jest umową nazwaną w polskim prawodawstwie, uregulowaną przez poniższe ustawy:

  - Kodeks Cywilny (Tytuł VII¹) (tytuł dodany 26.07.2000; Dz.U. z 2000 Nr
    74 pozycja 857),
  - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r.
    (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami –
    Rozdział 4a),
  - Ustawa o podatku VAT (Dz.U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
  - Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 4) (Dz.U. z 1994 Nr 121 poz. 591 z
    późniejszymi zmianami).